Lidmaatschap wijzigen van Rugbyclub The Big Stones

Wijzigt er iets in jouw persoonlijke situatie? Denk aan: achternaam, adreswijziging, wil je je uitschrijven als lid of wil je jouw lidmaatschap wijzigen, zoals bijvoorbeeld van recreant naar een volwaardig spelend lid of misschien wil je juist Veteraan worden?

Wees op tijd

Veranderingen en/of wijzigen van persoonlijke situatie of lidmaatschap(pen) kunnen jaarlijks door worden gegeven vóór 15 juni. Daarna worden er voorbereidingen getroffen voor het nieuwe seizoen, dus kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Let op: bij verandering van leeftijd van de rugby spelende jeugd (t/m Colts), bijv. een Cub krijgt de leeftijd van een Junior speler, dan hoeft deze wijziging niet te worden doorgegeven. Dit gaat automatisch bij Rugby Nederland.

Algemeen Clublid, Donateur, Veteraan en Trainingslid

Voor de Algemene Clubleden, Donateurs, Veteranen en Trainigsleden geldt dat zij géén lid van Rugby Nederland zijn en dus ook geen wedstrijden mogen spelen. Hiervoor hoeft dus ook geen aanmelding bij Rugby Nederland plaats te vinden, slechts via het inschrijfformulier van rugbyclub The Big Stones. Ook het beëindigen van zo’n lidmaatschap kan per mail via info@thebigstones.nl

Onze gewaardeerde sponsoren!