Corona-maatregelen 28-09-2020

Klik hier voor het corona protocol: protocol-verantwoord-sporten

DE SPORT BLIJFT OPEN, DE COMPETITIE DRAAIT DOOR, MAAR ZONDER PUBLIEK EN KANTINES GAAN DICHT

De samenleving wordt hard getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. Het kabinet heeft aangegeven dat deze nodig zijn om de exponentiële stijging van de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregelen zijn erop gericht de verspreiding van het virus over 3 weken beduidend kleiner te laten zijn. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid, maar zeker ook voor het sociaaleconomische leven in Nederland waar de sport zo’n belangrijk onderdeel van is.

Ondanks deze aangescherpte maatregelen is er veel aandacht voor de sport in de persconferentie van maandag 28 september jongstleden. In overleg met de NOC*NSF zijn de aangescherpte maatregelen uitgewerkt en dit betreft voor onze sport vooralsnog, in grote lijnen het volgende:

• De sport, en daarmee de competitie, gaat door

• Geen publiek toegestaan

• Sportkantines gesloten

• Ondersteuning rugbyclubs

De sport, en daarmee de competitie, gaat door

Het beoefenen van de sport mag, en alles wat je daarbij nodig hebt, ook! Vanuit Rugby Nederland volgen wij zoveel mogelijk de richtlijnen van de RIVM en de NOC*NSF. Uit het overleg met NOC*NSF kwam naar voren dat er geen dringende redenen zijn om centraal wedstrijden af te gelasten.

! Er werd eerder gespeculeerd over reisbeperkingen voor teams/spelers. Wij willen graag benadrukken dat deze er niet zijn binnen ons land.

Dit betekent dat ook de GTBM-wedstrijden door kunnen gaan op voorwaarde dat thuisspelende en bezoekende clubs aan de geldende beperkingen kunnen voldoen, waaronder het alleen toelaten van strikt noodzakelijke begeleiding en een verbod op toeschouwers. Als verenigingen in onderling overleg tot de conclusie komen dat de speelomg­eving voldoende veilig is en alle partijen zich hierbij voldoende comfortabel voelen, kunnen deze wedstrijden doorgang vinden.

Geen publiek toegestaan

Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.

Dit verbod geldt voor alle soorten sportwedstrijden, en alle soorten publiek. Ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

• Wanneer sporters klaar zijn met hun wedstrijd vallen zij onder toeschouwers/publiek. Wanneer de betreffende wedstrijd onderdeel is van een officieel toernooi, en de sporters nadat ze het veld aflopen weer in actie moeten komen, dan behoort dit bij de normale sportbeoefening en dan is het wél toegestaan.

Sportkantines gesloten

Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

Om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen, is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

! In het landelijk protocol is te lezen dat de kleedkamers en toiletvoorzieningen gebruikt mogen worden.

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. En om diezelfde reden heeft Rugby Nederland reeds gecommuniceerd dat het topsport, het Regio Rugby en de Girls Rugby Festivals opgeschort wordt, en enkel (met oog op de komende interlands) het Oranjeseniorenprogramma zeer minimaal en aangepast doorgang vindt. De focus nu ligt op de landelijke competitie en op de gezondheid van de clubs.

Ondersteuning rugbyclubs

Met het wegvallen van inkomsten uit publiek en kantines zullen sportverenigingen veelal niet in staat zijn zonder verlies te werken. De NOC*NSF is met de overheid in gesprek over de benodigde compensatie. Zij zullen gaan in overleg of het derde steunpakket voldoende zal zijn, of dat er extra steun nodig is. Wij zullen hier zo snel als dit toelaat met de rugbyclubs over communiceren.

Verder…

Op de website van de Rijksoverheid zijn heel veel antwoorden te vinden op reeds gestelde vragen. Deze kun je hier vinden. Ook geldt te allen tijde het landelijke sportprotocol van de NOC*NSF, die is hier te vinden is.

Staat uw antwoord hier niet bij, schroom dan niet en mail uw vraag naar info@thebigstones.nl

Wij zijn heel blij te zien dat rugbyclubs hun verantwoordelijkheid nemen en er initiatieven worden genomen om de grote groepen te beperken waar mogelijk. We zien dat trainingen worden verspreid over de hele week en dat driekwarters en voorwaartsen zelfs op sommige clubs gescheiden trainen. Ook zien we dat online-trainingen vanuit huis worden aangeboden zoals wedstrijdanalyses. Wij willen jullie hiervoor danken.

Namens heel Rugby Nederland danken wij u voor uw begrip,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *